Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

HAPPY TEACHER'S DAY 2014
 Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light! 


Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light. - See more at: http://www.dgreetings.com/teachers_day/teachers_day_messages.html#sthash.QC5cExNK.dpu
Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light. - See more at: http://www.dgreetings.com/teachers_day/teachers_day_messages.html#sthash.QC5cExNK.dpuf
Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light. - See more at: http://www.dgreetings.com/teachers_day/teachers_day_messages.html#sthash.QC5cExNK.dpufKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

🌹🌹🌹 CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 10 🌹🌹🌹 ================ 📚Nhằm đáp ứng nhu cầu học ôn thi từng kỹ năng riêng biệt, cũng như mong muố...