Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

🌹🌹🌹CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 10🌹🌹🌹

================

📚Nhằm đáp ứng nhu cầu học ôn thi từng kỹ năng riêng biệt, cũng như mong muốn hỗ trợ thêm cho các bạn sinh viên, EFF chiêu sinh các lớp ôn thi IELTS theo từng kỹ năng.

🍀Cấp độ cho từng lớp là IELTS 4.0. Tuy nhiên, trường hợp học viên ở level 5.0 hoặc 6.0, EFF vẫn có lớp phù hợp với các bạn.

🌿Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 📞 0251 3918 236 hoặc 📞076 4686 192.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

1 nhận xét:

🌹🌹🌹 CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÁNG 10 🌹🌹🌹 ================ 📚Nhằm đáp ứng nhu cầu học ôn thi từng kỹ năng riêng biệt, cũng như mong muố...